V sklopu projekta Aktivacija Obsotelja so pričeli z izvedbo gradbenih del športno-rekreacijskega parka Kostrivnica.
V okviru omenjenega parka bo urejeno novo otroško igrišče, novo igrišče za odbojko na mivki, obnovljeno bo obstoječe igrišče za mali nogomet, vključno z vgradnjo umetne trave, obnovljeno pa bo tudi obstoječe košarkarsko igrišče, vključno z vgradnjo gumene podlage.

Projekt je sofinanciran s sredstvi CLLD, sklad EKSRP v višini 100.000,00 € in je bil odobren na podukrepu 19.2.

Prijavitelj in nosilec omenjene aktivnosti je Občina Rogaška Slatina, partnerji pa so Smučarski klub Rogaška, OKP d.o.o. in JZKT Rogaška Slatina.