Ob prihajajočem svetovnem dnevu turizma (27. september) so na MKGP pripravili članek o doprinosu pristopa LEADER/CLLD k razvoju turizma v Sloveniji. Med zapisanim tudi LAS Obsotelje in Kozjansko ter primeri dobrih praks na območju. 

Projekti za razvoj podeželja, ki se financirajo s pomočjo različnih evropskih skladov v okviru skupnega pristopa CLLD, so slovenskemu podeželju prinesli številne novosti, ki omogočajo bolj kakovostno življenje na vasi in v mestnih naseljih ter nadgrajujejo osnovno turistično ponudbo območja. To je ponekod ključno za razvoj butičnega turizma v lokalnem okolju.

Pregled izvedenih projektov na ravni Slovenije je pokazal, da se v programskem obdobju 2014–2020 najpogosteje izvajajo projekti povezani s turizmom, kot so npr. ureditev pohodnih in kolesarskih poti, izposojevalnice električnih koles in polnilnice. Med vsemi potrjenimi LEADER/CLLD operacijami na podukrepu 19.2 je kar 23 % operacij s prevladujočo turistično tematiko. Na nekaterih območjih LAS so prav ti projekti doprinesli k razvoju turizma in promociji lokalnega območja. Mednje spada tudi LAS Obsotelje in Kozjansko.

Vabljeni k branju celotnega članka.