Obveščamo vas, da smo dne 13.09.2016 prejeli Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero je potrjena LAS Obsotelje in Kozjansko in Strategija lokalnega razvoja.

Potrditev LAS pomeni, da imamo pravico do koriščenja sredstev iz kmetijskega in regionalnega sklada za sofinanciranje projektov lokalnega razvoja na področju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah v programskem obdobju 2014-2020.

Ob uspešni pridobitvi statusa LAS se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste na kakršen koli način sodelovali pri pripravi razvojne strategije.