Na ukrepu CLLD/LEADER odobrenih 544 projektov in 30 projektov sodelovanja LAS.

ARSKTRP je na podukrepu 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, do 15. 2. 2021 odobrila že 544 operacij, v skupni višini 24,6 milijonov EUR. Do 15. 2. 2021 pa je bilo zaključenih in izplačanih kar 248 operacij v višini 8,9 milijonov EUR.

Na podukrepu 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine pa je bilo na petih javnih razpisih s strani ARSKTRP odobrenih 129 vlog za 30 operacij sodelovanja LAS, v skupni višini 8,4 milijonov EUR. Do 15. 2. 2021 je bilo tako zaključenih in izplačanih 10 operacij sodelovanja LAS (35 vlog) v skupni višini 1,1 milijon EUR.

Na februarskem srečanju LEADER Sub-group, katerega organizator je Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD), je bila med drugim predstavljena tudi realizacija črpanja sredstev na celotnem ukrepu LEADER po posameznih državah članicah, kjer se Slovenija uvršča med uspešnejše države.

Več TUKAJ