V okviru letošnjega Praznika kozjanskega se je na stojnici predstavit tudi LAS Obsotelje in Kozjansko. Prireditve smo se udeležili v soboto, 13. 10. 2018, in sicer smo na celodnevnem dogajanju predstavili projekte sodelovanja in druge aktivnosti, ki jih izvaja LAS OK. Ključni del predstavitve je bila tudi udeležba 3 lokalnih ponudnikov, ki smo jih povabili k sodelovanju v okviru projekta ˝Jem drugače, jem domače˝ (operacija s okviru ukrepa 19.3).