Vsak, ki se namerava vključiti v ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 (ukrep KOPOP) mora obvezno opraviti predhodno usposabljanje v obsegu 6 ur. Predhodna usposabljanja bodo potekala na območnih kmetijsko gozdarskih zavodih, na usposabljanje pa se je potrebno predhodno prijaviti.

Z letom 2015 se bo začel izvajati nov koncept ukrepa KOPOP. Vsak, ki se namerava vključiti v ta ukrep, mora obvezno opraviti predhodno usposabljanje v obsegu 6 ur. Namen teh usposabljanj je, da bodo udeleženci spoznali in razumeli namen ukrepa KOPOP in posameznih zahtev, ki so zasnovane tako, da pripomorejo k zmanjševanju vplivov kmetijstva na okolje, prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine ter blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe, istočasno pa zagotavljajo tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Predhodna usposabljanja bodo potekala na območnih kmetijsko gozdarskih zavodih, na usposabljanje pa se je potrebno predhodno prijaviti.

Teme predavanj so:

–         Predstavitev ukrepa KOPOP.

–         Odvzem vzorcev tal za analizo (Navodila za odvzem vzorcev tal, namenjenih za kemijsko analizo).

–         Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP.

–         Varovanje voda in ukrep KOPOP.

–         Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam.

 

Termini izvedbe predhodnih usposabljanj so naslednji:

–         Kmetijsko gozdarski zavod Celje: 18.11.-16.12.2014;

–         Kmetijsko gozdarski zavod Kranj: 18.11.-11.12.2014;

–         Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana: 18.11.-17.12.2014;

–         Kmetijsko gozdarski zavod Maribor: 26.11.-18.12.2014;

–         Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota: 10.11.2014-6.1.2015;

–         Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica: 20.11.2014-21.1.2015;

–         Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto: 18.11.-12.12.2014;

–         Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj: 10.11.2014-22.1.2015.

Več informacij je na spletni strani KGZS.

 

program razvoja podeželja