LAS Obsotelje in Kozjansko obvešča, da pripravlja prvo spremembo Strategije lokalnega razvoja (SLR). Skladno z 18. členom Uredbe CLLD (Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16 in 72/17) lahko lokalna akcijska skupina enkrat letno predlaga spremembo SLR. V zvezi s tem pozivamo vse zainteresirane, da podate svoje predloge za spremembo SLR, vključno z utemeljitvijo sprememb in opisom vpliva sprememb na doseganje ciljev SLR. Predlagane spremembe SLR morajo izhajati iz spremenjenih okoliščin na območju LAS. Predloge je potrebno podati na priloženem obrazcu – Obrazec sprememba SLR.

Rok za predložitev predlogov za spremembo SLR je do 22. 03. 2018.

Za dodatne informacije smo vam na voljo v LAS pisarni Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah, na tel. št. 03/81-71-860 ali na e-naslovu info.lasok@gmail.com.

Spremembe SLR bo obravnaval Organ upravljanja LAS, potrdila pa jih bo Skupščina LAS.