Pomembne povezave:

MKGP
DRSP
Evropska komisija
Evropska mreža za razvoj podeželja
LEADER
Program razvoja podeželja
LAS Bogastvo podeželja
LAS V objemu sonca
LAS Spodnje Savinjske doline
TOTI LAS
LAS Upravne enote Ormož
Partnerstvo LAS Zasavje
LAS Ovtar Slovenskih goric
LAS Gorenjska košarica
LAS Notranjska
LAS s CILjem
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
LAS Dolenjska in Bela krajina
LAS Dobro za nas
LAS pri dobrih ljudeh 2020
LAS Goričko
LAS Suhe krajine, Temenice in Krke
LAS Dolina Soče
LAS Raznolikost podeželja
LAS Posavje
LAS Haloze
LAS Srce Slovenije
LAS loškega pogorja
LAS Mežiške doline
LAS Lastovica
LAS Za mesto in vas
LAS Od Pohorja do Pogorja
LAS Med Snežnikom in Nanosom
LAS Prlekija
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
LAS za območje občin Ankaran, Izola
LAS Barje z zaledjem
LAS Drava
LAS Sožitje med mestom in podeželjem
LAS Krasa in Brkinov
LAS Vipavska dolina
LAS MDD