Razvojna agencija Sotla skupaj z občinami Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah vabi vse zainteresirane, ki bi želeli sodelovati pri oblikovanju skupnega lokalnega razvoja, k predložitvi projektnih idej za pripravo programskega dela Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko.

Besedilo povabila: Povabilo k predložitvi projektnih idej

Obrazec Predlog projeknte ideje: Obrazec Predlog projektne ideje

 

las_logo