Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odobrilo tri projekte, ki so bili izbrani na 3. javnem pozivu za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekti so potrjeni v celoti.

Potrjeni projekti so:

  • Barok pod krošnjami (prijavitelj Občina Šmarje pri Jelšah): aktivnosti projekta so usmerjene v ureditev poti po Kalvariji, ureditev čitalnice pod krošnjami v bližini knjižnice v Šmarju pri Jelšah,  izdelavo kratkega promocijskega filma o baročni dediščini, razvoj novih mešanic zeliščnega čaja in nove mešanice zeliščne soli ter v spremljevalne mehke vsebine, kot so usposabljanja za mlade interpretatorje dediščine ter uporabo IKT orodij za starejše;
  • OK okusi (prijavitelj Občina Rogatec): aktivnosti projekta so usmerjene v nakup trženjske opreme, izvedbo kulinaričnega dogodka, razvoj novega turističnega produkta “Ok piknik v naravi” ter v spremljevalne mehke vsebine, kot so izobraževanja na temo tradicionalna kulinarika, sodobne oblike nakupa/prodaje – IKT naprave ter potenciali trženja lokalnih produktov;
  • Ohranjanje zgodovine v trgu Kozje (prijavitelj Občina Kozje): aktivnosti projekta so usmerjene v ureditev prostorov centra za vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko druženje, ohranjanje zgodovine in promocije turizma v naselju Kozje ter v spremljevalne mehke vsebine, kot so zeliščarske, ustvarjalne, kuharske in gibalne  izobraževalne delavnice.

Skupna vrednost zaprošenih CLLD sredstev zgoraj naštetih projektov je 218.192,35 €. V okviru projektov se bodo aktivnosti pričele izvajati še v letošnjem letu, mi pa se veselimo novi vsebin na območju.