– LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO 2021-2027 –

V sredo, 24. 1. 2024, smo iz strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) prejeli Odločbo, ki potrjuje Strategijo lokalnega razvoja (SLR) LAS Obsotelje in Kozjansko za obdobje 2021-2027.

Prejeta odločba pomeni, da smo dobili pravico do koriščenja skupno do največ 1.953.503,18 EUR sredstev za sofinanciranje projektov lokalnega razvoja in za vodenje LAS Obsotelje in Kozjansko na območju naših 5 občin (Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje),  v programskem obdobju 2021-2027.

Sredstva se bo črpalo iz dveh skladov, in sicer: do največ 965.344,55 iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (skrajšano: EKSRP) in do največ 988.158,63 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (skrajšano: ESRR).

S pravno-formalno odločbo bomo tako lahko Strategijo lokalnega razvoja začeli izvajati v praksi in kot vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko 2021-2027 pričeli s pripravami na oblikovanje javnih pozivov za sofinanciranje projektov.

Veselimo se novih projektov, ki bodo na področjih krepitve trajnostnih oblik kmetijstva in turizma, razvoju družbene infrastrukture in medgeneracijskih/socialnih storitev ter izboljšanju varstva narave in zmanjševanju onesnaževanja, prispevali k širšemu razvoju našega lokalnega okolja.