Ta teden smo prejeli Odločbo o potrjeni 3. spremembi Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost LAS Obsotelje in Kozjansko.

Predmet 3. spremembe Strategije lokalnega razvoja so bila dodeljena dodatna sredstva sklada ESRR, ki smo jih prejeli v letu 2020 za izvajanje podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« v obdobju 2014-2020. Vodilni partner LAS je nato pripravil predlog 3. spremembe SLR, ki je vključevala razporeditev dodatnih sredstev po tematskih področjih za sklad ESRR in jo po potrditvi s strani Organa upravljanja in Skupščine LAS predložil v potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na LAS Obsotelje in Kozjansko sedaj potekajo priprave na naslednji, 3. javni poziv sklada ESRR, v okviru javnega poziva pa je predvideno sofinanciranje projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR na območju LAS Obsotelje in Kozjansko. Z javnim pozivom bo razpisanih 220.395,65 sredstev.

Datum objave javnega poziva je pogojen s potrditvijo dokumentacije javnega poziva s strani pristojnega ministrstva, to je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, zato vas o podrobnostih obvestimo naknadno.

Za več informacij nas spremljajte na spletni in Facebook strani LAS Obsotelje in Kozjansko.