Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o. je kot prijavitelj operacije »Bil bi privatnik« kandidiral za pridobitev CLLD sredstev na 2. javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada ESRR.

V izvedbo operacije sta vključena še partnerja Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina in Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah.

Partnerji v operaciji bodo z aktivnostmi na področju razvoja gospodarstva ustvarili podporno okolje za rast malih in srednjih podjetij. Le-ti so na območju LAS Obsotelje in Kozjansko tudi pomembni za razvoj gospodarstva. Preko izobraževalnih delavnic bodo osveščali, motivirali in spodbujali podjetniško razmišljanje in podjetniško pot predvsem pri šoloobveznih otrocih, delavnice pa bodo namenjene tudi brezposelnim. S primeri dobrih praks (preko video konferenc, obiska podjetniškega inkubatorja) bodo v mladih odkrivali njihov potencial ter jim pokazali, da lahko z dobro idejo postanejo zelo uspešni na področju, ki jih veseli. Na šolah bodo vzpostavili še dodatno učno uro v sklopu izbirnih vsebin, kjer bodo učenci/dijaki s pomočjo izkušenih podjetnikov spregovorili o življenju podjetnika ter oblikah podjetništva na območju Obsotelja in Kozjanskega. Cilj operacije je vzpostaviti boljše povezovanje šol in gospodarstva.  

Rezultati operacije:

  • krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje preko izvajana izobraževalnih modulov v osnovni in srednji šoli. Preko modulov bodo ponujali kratke in efektivne izobraževalne delavnice s primeri dobrih praks iz okolja;
  • zaključni dogodek.

Vrednost operacije: 24.652,50 €

Odobrena CLLD sredstva: 19.304,00 €