Evropska komisija je potrdila Partnerski sporazum, ki bo podlaga za naložbe v višini 3,07 milijarde evrov v okviru kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Znesek vključuje evropsko teritorialno sodelovanje in sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih. Slovenija bo prejela tudi 837,8 milijona evrov za razvoj podeželja ter 24,8 milijona evrov za ribištvo in pomorski sektor.

Naložbe EU bodo pripomogle k boju proti brezposelnosti in socialni izključenosti ter spodbujanju konkurenčnosti, podjetništva, gospodarske rasti in razvoja okolju prijaznega gospodarstva. Evropski strukturni in investicijski skladi so Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ter Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Več…