LAS Obsotelje in Kozjansko se je 24. 5. 2019 udeležila posveta LAS v Lenartu, ki ga je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dogodek je bil namenjen predstavitvi zakonodajnih predlogov za prihodnje programsko obdobje s poudarkom na LEADER/CLLD pristopu ter izvedbi delavnic na to temo. Zbrane je nagovorila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec, dogodek pa se je zaključil z ogledom dobre prakse pri LAS Otvar Slovenskih goric.