V svetu je trend soočanja s podnebnimi spremembami in prilagajanja slednjim ter po možnosti tudi zmanjševanja posledic podnebnih sprememb. V sled želji po doprinosu na področju ohranjanja zemlje in prilagajanja podnebnim spremembam smo se Lokalne akcijske skupine skupaj z notranjimi partnerji (LAS BOGASTVO PODEŽELJA v sodelovanju z LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO, LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC, LAS S CILJEM in LAS ZGORNJE SAVINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE) odločile, da nadaljujemo v projektu HUMUS projekt – HOGI začeto akcijo spodbujanja izgradnje humusa na kmetijskih površinah.

Namen akcije je dvigniti delež humusa v tleh s potencialno vezavo CO2. V Sloveniji vabimo k sodelovanju kmetije, ki so pripravljene aktivno sodelovati v operaciji/projektu HUMUS. Iz območja LAS bomo v projekt vključili 30 kmetij, pristop bo po principu– kdo prej pride, prej melje; Na testnih kmetijah bomo vzorčili in analizirali tla glede deleža humusa, s pomočjo katerega bomo nato preračunali dejansko vezavo CO2.

Prednosti vključitve:

  • izboljšanje kmetijskih zemljišč s trajnostno obnovo biologije tal
  • financiranje obnove humusa s prihodki od trgovanja s certifikati (na tono vezanega CO2 se izplača do 40 EUR. V povprečju se doseže 33 ton na hektar)
  • kmetijska zemljišča lahko absorbirajo več vode in so odpornejša na erozijo in imajo izboljšano strukturo
  • humus ima vlogo filtra, povečana vsebnost humusa v tleh posledično zmanjšuje nevarnost onesnaževanja podtalnice
  • s povečanjem vsebnosti humusa se lahko zmanjša poraba gnojil, kot posledica boljše vezave rastlinam dostopnih hranil;
  • pozitivni imidž: kmetovalci, ki so vključeni v projekt obnove humusa, dajejo dragocen prispevek k varstvu podnebja!

Za več informacij o vključitvi v projekt in pogojih sodelovanja si poglejte priložen PDF:

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE KMETIJ V PROJEKTU MANJ JE VEČ