Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pričelo z novo javno razpravo celovitega predloga strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Javna razprava predloga strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, ki naslavlja potrebe kmetijstva, gozdarstva, živilskopredelovalne dejavnosti, okolja in družbe, bo trajala od 4. novembra 2021 do 25. novembra 2021. Javno razgrnitev v okviru celovite presoje vplivov na okolje, tako tudi okoljskega poročila, MKGP še namerava izvesti. Okoljsko poročilo je v pripravi.

Pripombe in predlogi

Vabimo vas k sodelovanju v javni razpravi, v okviru katere lahko podate pripombe in predloge na elektronsko naslov sn.mkgp@gov.si ali preko spletnega obrazca do 25. 11. 2021.

Več tukaj.