S 1. 4. 2022 začne teči rok za oddajo vloge za pridobitev podpore za prestrukturiranje vinogradov in rok za oddajo izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov. Rok za oddajo vloge in izjave se izteče 15. 6. 2022.

Agencija poziva vlagatelje, da pravočasno uredijo dovoljenja za ponovno zasaditev trte in vpise v Register kmetijskih gospodarstev na upravni enoti.
Vnos vloge in izjave ter pooblastilo za vnos vloge ali zahtevka (kadar vloge ali zahtevka ne vnaša vlagatelj sam) poteka elektronsko preko aplikacije Tržni ukrepi v okviru e-kmetije. Izpolnjeno pooblastilo se skenirano pošlje na elektronski naslov: skt-podpora.aktrp@gov.si. Pooblastilo ima veljavnost 2 leti, zato za vlagatelje, za katere je bilo pooblastilo poslano že v preteklem letu, pooblastila ni potrebno ponovno predložiti.

Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo na naslednjih elektronskih naslovih: