V sklopu projekta  “Dobimo se na igrišču” je bilo včeraj v Kozjem veselo. Partnerji projekta so otvorili dva nova igrišča, in sicer eno v Športnem parku Lesično in drugo v Športnem parku Kozje.  V Lesičnem so bogatejši za igrišče in knjigobežnico, medtem ko se v Kozjem poleg omenjenega  lahko pohvalijo še s kegljiščem. Dogajanje so popestrile zanimive športne delavnice, ki so povezale različne generacije.

V prihodnjih dneh bodo namenu predali tudi igrišča in knjigobežnice še v treh Športnih parkih, in sicer v Bučah (16. 6. 2021 ob 16:30), Podsredi (16. 6. 2021 ob 18:00) in Zagorju (17. 6. 2021 ob 16:00).

Projekt je sofinanciran s sredstvi CLLD, sklad EKSRP v višini 99.998,52 € in je bil odobren na podukrepu 19.2.

Prijavitelj je Občina Kozje, partnerji pa so Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Športna zveza Kozje in Franci Sinkovič s. p.