Območje Obsotelje in Kozjanskega se je tudi za finančno perspektivo 2014 -2020 povezalo in ustanovilo Lokalno akcijsko skupino (LAS) Obsotelje in Kozjansko. Za pridobitev statusa »delujoče« LAS je potrebno pripraviti Strategijo lokalnega razvoja, v katero je potrebno vključiti analizo stanja, z SWOT analizo, opredelitev ukrepov, ciljev in kazalnikov, preko katerih bo območje lahko črpalo sredstva CLLD.

V prilogi objavljamo osnutek Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014 – 2020 in ga dajemo v javno razpravo. Morebitne predloge za dopolnitev strategije lahko posredujete do petka 16.10.2015 na elektronski naslov: info.lasok@gmail.com.

Priloga: Strategija lokalnega razvoja LAS O in K – osnutek za javno razpravo