Organi  LAS Obsotelje in Kozjansko so:

  • Organ upravljanja LAS,
  • Skupščina LAS,
  • Nadzorni organ,
  • Ocenjevalna komisija.

Organ upravljanja LAS predstavlja najvišji izvršilni organ LAS  in je za svoje delo odgovoren Skupščini LAS. Organ upravljanja LAS sestavlja 7 članov, in sicer 3 predstavniki iz javnega sektorja ter 2 iz ekonomskega in 2 iz zasebnega sektorja. Predsednik LAS Obsotelje in Kozjansko je Boštjan Misja, predstavnik ekonomskega sektorja.

Skupščino LAS sestavljajo vsi člani LAS. Skupščina LAS Obsotelje in Kozjansko šteje 45 članov, in sicer  14 članov iz javnega sektorja, 14 članov iz ekonomskega sektorja in 17 članov iz zasebnega sektorja.

Nadzorni organ nadzoruje in spremlja delo vseh organov LAS. Nadzorni organ sestavljajo trije člani, in sicer po en predstavnik iz javnega, zasebnega in ekonomskega sektorja.

Ocenjevalna komisija je delovno telo LAS, ki pregleduje in ocenjuje prijave na javne pozive LAS.