Organi  LAS Obsotelje in Kozjansko so:

  • Organ upravljanja LAS,
  • Skupščina LAS,
  • Nadzorni organ,
  • Ocenjevalna komisija.

Organ upravljanja LAS predstavlja najvišji izvršilni organ LAS  in je za svoje delo odgovoren Skupščini LAS. Organ upravljanja LAS sestavlja 7 članov, in sicer 3 predstavniki iz javnega sektorja in 2 iz ekonomskega in 2 iz zasebnega sektorja.

 

Skupščino LAS sestavljajo vsi člani LAS. Skupščina LAS Obsotelje in Kozjansko šteje 42 članov, in sicer  13 članov iz javnega sektorja, 14 članov iz ekonomskega sektorja in 15 članov iz zasebnega sektorja.

Nadzorni organ nadzoruje in spremlja delo vseh organov LAS. Nadzorni organ sestavljajo trije člani.

Ocenjevalna komisija je delovno telo LAS, ki pregleduje in ocenjuje prijave na javne pozive LAS.