Občina Podčetrtek je kot prijavitelj operacije »Emina tematska pot« kandidirala za pridobitev sofinanciranja na 2. javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP.
Občina Podčetrtek v izvedbo operacije vključuje tudi partnerje: Turistično društvo Pristava pri Mestinju, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, Osnovno šolo Podčetrtek in Ljudsko univerzo Rogaška Slatina. Vrednost operacije znaša 134.358,22 evrov in le-ta bo sofinancirana v višini 70.000,00 evrov s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Partnerji pa bodo v letu 2019 zagotovili razliko.

Cilj operacije Ureditev Emine tematske poti je razvoj dveh novih, tržno zanimivih turističnih produktov in promocija območja operacij. Po zaključku operacije bosta nastala dva nova produkta in sicer 2 nova turistična produkta Emina tematska pot in Emino gastronomsko razvajanje ter novo inovativno partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja. Emina tematska pot, v skupni dolžini 2,610 km, se v teh dneh gradi, izvajalec del je podjetje Tegar, d.o.o. Kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje, katerega izvaja partner Ljudska univerza Rogaška slatina (LURS) pa je v zaključni fazi.
V sklopu operacije Ureditev Emine tematske poti je LURS kot partner operacije izvedla 4 kulinarične delavnice Emino gastronomsko razvajanje. Tekom izvajanja operacije se je razvijal tudi nov meni, ki so ga poimenovali Emin meni. Z raziskavo gastronomije obdobja, v katerem je živela Sv. Ema, so ustvarili nov kulinarični produkt z namenom, sodelujočim v operaciji na območju LAS-a, lokalnim ponudnikom in prebivalcem, približati gastronomijo Eminega časa z namenom pridobitve nove kulinarične ponudbe. Na vseh delavnicah, ki so jih izvedli v mesecu marcu 2019, so okušali in razvijali jedi, hkrati pa po vsaki delavnici tudi izboljšali recepture in končne postavitve menija na krožniku.