V četrtek, 29. 8. 2019 je bil delovni utrip v invalidskem podjetju Kip vizija d.o.o. v Lesičnem popestren s praktično zasnovano delavnico Aktiviranje invalidov in težje zaposljivih za lažji vstop na trg dela v sklopu projekta »Nadgradnja znanj in povezovanje kot izhodišče za razvoj novih produktov – Drugačen pogled«.

Dogodka so se udeležili številni brezposelni z lokalnega območja, s svojo prisotnostjo pa so izkazali interes po nadaljnjem odličnem sodelovanju tudi predstavniki Zavoda za zaposlovanje in predstavnica lastnikov družbe ga. Darija Trunk Štraus. Območna enota Zavoda za zaposlovanje Celje, z vodjo Urada za delo Slovenske Konjice, Šmarje, Šentjur, Jožico Razpet in sodelavkami je izrazila zadovoljstvo, da se na tak način bolje spoznavajo z delodajalci in brezposelnimi ter tako prepoznavajo še boljše možnosti medsebojnega sodelovanja. Prisotne je nagovorila Marija Čakš kot predstavnica Zavoda za zaposlovanje na področju stikov z delodajalci in jih vzpodbudila k udeleževanju na dogodkih kot je današnji.

Podjetje Kip vizija d.o.o. ob podpori Zavoda za zaposlovanje, poleg rednih dejavnosti na področju tiska, računovodskih storitev, dodelavnih del za zunanje naročnike, opravljanja kombi prevozov, izposoje skirojev,…, izvaja tudi različne programe aktivne politike zaposlovanja kot so  usposabljanja na konkretnih delih, programe  javnih del, učnih delavnic, rehabilitacije,… Udeleženci so si ogledali nove prostore podjetja, ki nudijo možnosti širitve in odlične pogoje dela ter tako spoznali  tudi področja vključevanja in zaposlovanja v okviru invalidskega podjetja Kip vizija d.o.o., ki danes zaposluje že dvajset oseb, od tega glavnino s statusom invalida.

Direktor družbe Gorazd Pavčnik je poudaril, da si želi še več aktivnega sodelovanja s podjetji, zlasti na področju kooperantskih del, saj  so zaposleni z dosedanjim delom dokazali, da so zaupanja vreden izvajalec del, ki spoštuje roke in kvaliteto izdelave.   Vodja delavnice, Srečko Štajner, je prisotnim predstavil različna dodelavna dela in jih tako popeljal v delovnik invalidov  oziroma zaposlenih v proizvodnji.

Da bi se brezposelni čim bolj seznanili z možnostmi vključevanja in zaposlovanja na trgu dela, jim je vodja projekta, Miroslava Romih, predstavila različne možnosti in tudi svetovalno točko IN-VEM, kjer lahko pridobijo brezplačne osnovne informacije za lažji vstop na trg dela oz. uveljavljanje svojih pravic. Vzpodbudila jih je k aktivni vlogi in poudarila, da je pomembna njihova odločitev, da želijo narediti korak naprej. Povabila jih je tudi   na brezplačne delavnice, ki se bodo v okviru projekta izvajale še v septembru in so predstavljene tudi na spletni strani družbe.