Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je  objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 v letu 2016. Terminski načrt podrobneje opredeljuje javne razpise objavljene v prvi polovici leta 2016, za drugo polovico pa so zapisani samo predvideni javni razpisi brez natančneje opredeljene časovnice. Določeni javni razpisi so vezani na še neobjavljene uredbe, tako da bo natančnejša opredelitev sledila po objavi manjkajočih uredb (np. Uredba za sheme kakovosti in skupine proizvajalcev, Uredba za ukrep Sodelovanje).

Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.

 

program razvoja podeželja