Pogosto je se je za novo idejo potrebno le malo ozreti naokoli, se s kom pogovoriti ali preprosto iti na obisk in ogled. Slednjega načela so se poslužili tudi v Lokalni akcijski skupini za razvoj podeželja LAS Obsotelje in Kozjansko ter se odločili za organizacijo strokovne ekskurzije v glavo in kljun Slovenije; obiskali so namreč  LAS Pri dobrih ljudeh in LAS Goričko.

 

Lokalne akcijske skupine po celotni Sloveniji počasi zaključujejo še zadnje projekte sofinancirane s sredstvi LEADER. V tem času, od izvajanja projektov sofinanciranih iz omenjenih sredstev leta 2008, se je samo na območju Obsotelja in Kozjanskega izvedlo 40 projektov, števila pa so tudi v preostalih 33 LAS v Sloveniji podobne. Vsaka LAS ima svoje specifike, in ker sta LAS Pri dobrih ljudeh in LAS Goričko precej podobna Obsotelju in Kozjanskem, je bila  njuna izbira enostavna.

Za začetek so udeleženci naužili energije v Ižakovcih, ki premorejo zanimivo kulturno znamenitost – plavajoči mlin na Muri in turistično atrakcijo  – Otok ljubezni.  Zanimivo je, da so na Otoku ljubezni našli eno od dvanajstih energijskih točk v Evropi, kar po »čudežnem ljubezenskem napoju« za dobrodošlico niti ni presenetljivo. Kako Prekmurcem uspeha ohraniti pristnost podeželja so spoznali v predstavitvi projekta »Zakladnica Beltinskega podeželja«.

Sledil je ogled Muzeja kovaštva in žganjarne v Odrancih ter predstavitev projekta »Ajda – od njive do ust«. V sklopu zadnjega so predstavnice društva žena pripravile celo paleto različnih izdelkov iz Ajde in jih ponudile v degustacijo obiskovalcem.

Od ajde so se udeleženci preselili v Martjance, kjer so v Centru BioFuture najprej spoznali prednosti uporabe obnovljivih virov energije in naravnih krogotokov snovi v okolju za področje gradnje in bivanja, kasneje pa poslušali predstavitev delovanja obeh LAS, LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh. Vsekakor je bila inovativna tudi pogostitev v sklopu predstavitve, in sicer degustacije produktov iz projekta »Indašnje, naravno, aktualno, čistak inači«, ki predstavlja zanimiv primer samooskrbe.

Za večino udeležencev je bil zagotovo najbolj doživet zadnji ogled. V okolici Gradu na Goričkem je pred tremi milijoni let bruhal zadnji vulkan na območju današnje Slovenije in se v avgustu ponovno prebudil v doživljajskem parku Vulkanija. Projekt, večino denarja zanj so dobili iz projektov EU, preostalo je plačala občina, nekaj pa je primaknila država, je stal 2,3 milijona evrov ter je zagotovo turistična atrakcija Goričkega vredna ogleda.

Da se je dan zaključil kot je potrebno so poskrbeli na Turistični kmetiji Tremel, kjer so postregli s tradicionalnim prekmurskim kosilom.

Udeleženci so na ekskurziji zagotovo dobili kakšno novo idejo, ki jo bodo morda lahko v naslednjem finančnem obdobju sofinancirali tudi s sredstvi LEADER. 

skupna fotografija udeležencev ekskurzije.