Spodaj najdete opis odobrenih projektov na 1. JP EKSRP

RAZVOJ KULTURNEGA IN ZELENEGA TURIZMA NA OBMOČJU OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA

Prijavitelj: Zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec
Partnerji: Občina Rogatec, Konjeniški klub Strmol, Promark s.p.

Projekt je usmerjen v razvoj podeželja Obsotelja in Kozjanskega, z uvajanjem novih vsebin, vezanih na rokodelstvo, s katerimi se bo vsebinsko oživel rokodelski center v Rogatcu. Z namenom ohranjanja steklarske tradicije se bodo povezali s Steklarno Rogaška in lokalnim umetnikom predstavljajo ter tako oblikovali osnovo za nov turistično zanimiv produkt in program.
Razvoj eko kmetije, usmerjene v zeliščarstvo v sklopu Muzeja na prostem Rogatec bo predstavljal primer dobre prakse izrabe neobdelanih kmetijskih površin in povezave lokalnih ponudnikov (konjeniškega centra v neposredni bližini-kompostnik: gnojenje zeliščnega vrta) in bo v prvi vrsti omogočil sodelovanje z lokalnimi pridelovalci eko zelišč.

Rezultati projekta:

 • 11 izobraževanj za prebivalstvo Obsotelja in Kozjanskega,
 • izvedba dogodka »Zeleni festival«,
 • urejen eko zeliščni vrt in novi produkti, vezani na zeliščarstvo,
 • vsebinska oživitev rokodelskega centra,
 • skupni promocijski materiali,
 • 1 novo delovno mesto.

Vrednost projekta: 73.290,58 €
Odobrena CLLD sredstva: 58.338,06 €

POVEZAVA do video predstavitve.

  


PRENOVA SPLETNEGA MESTA WWW.TURIZEM-PODCETRTEK Z MOŽNOSTJO NAKUPA LOKALNIH DOŽIVETIJ

Prijavitelj: Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ
Partnerji: Občina Podčetrtek

Trženje preko spleta in spletna promocija postajata vedno bolj pomembna. Večja turistična podjetja beležijo rast in odstotek njihove prodaje preko spleta že presega 50%. Časi, ko so bile spletne strani samo informativnega značaja so minili in sedaj morajo vključevati veliko več. Večje destinacije v tujini so se prodajno orientirale in preko spleta tržijo še doživetja, vstopnice, lokalne produkte, rezervacije…

LTO Podčetrtek je organiziran kot GIZ in registriran kot turistična agencija. Glavni namen organizacije je trženje in promocija turistične ponudbe. Z novo spletno stranjo se bo povečala uspešnost trženja v dobrobit vse ponudbe na destinaciji.

Namen projekta je vzpostavitev spletne strani, katere namen bi bil poleg dajanja informacij tudi spletna prodaja paketov, storitev in izdelkov ponudnikov. Ogromno turističnega potenciala je neizkoriščenega. Ponudniki, ki so vložili veliko časa in denarja so nezadovoljni.

Spletna stran bo imela več namenov:

 1. Predstavitev turistične ponudbe skozi fotografije in opise za predstavitev lokalne turistične ponudbe destinacije;
 2. Booking sistem za rezervacijo nočitev, ki bo omogočil rezervacijo vseh namestitev na naši spletni strani;
 3. Spletna trgovina, ki bo promovirala lokalne proizvode ter ponudbo.

Rezultati projekta:

 • zbirnik celotne turistične ponudbe s predstavitvenim tekstom in fotografijami ponudbe,
 • booking sistem za rezervacijo namestitev pri ponudnikih,
 • spletna trgovina doživetij ter lokalnih izdelkov,
 • prevod spletne strani v več jezikov,
 • vzpostavitev pogojev za trženje preko spleta.

Vrednost projekta: 38.542,85 €
Odobrena CLLD sredstva: 27.221,49 €

Izvedba spletne strani: https://www.visitpodcetrtek.com


RETRO PERMAKULTURA ZA MANJ DEMENCE

Prijavitelj: CPU d.o.o., so.p., PE CPU Rogaška Slatina
Partnerji: Comett domovi d.o.o., Društvo Spominčica Rogaška Slatina

Projekt omogoča aktivno vključitev in socialno aktivacijo zlasti ranljivim skupinam, kot so ženske, mladi in brezposelni, saj se lahko skozi probleme in trende prihodnosti na področju obvladovanj demence vzpostavijo nova delovna mesta. Znanstveno je prepoznan pozitivni vpliv retro izdelkov na osebe z demenco, zato bo projekt omogočil ranljivim skupinam, da sodelujejo v podjetniški aktivnosti razvoja in izdelave retro permakulturnih izdelkov ter se naučijo socialno-podjetniškega razmišljanja. Aktivnosti v projektu so zasnovani tako, da bodo omogočile aktivno vključitev in sodelovanje ter usposabljanje ranljivih skupin. Le-te se bodo usposobile za nove podjetniške priložnosti, ki jih prinaša prihodnost in zaveza h krožnemu gospodarstvu, ki se bo uresničevalo s konceptom ponovne uporabe.

Rezultati projekta:

 • vzpostavljeno 1 novo delovno mesto,
 • izvedenih 8 učnih delavnic za brezposelne mlade,
 • izvedenih 5 demonstracijskih delavnic na območju LAS,
 • razviti in izdelani različni kompleti za retro permakulturo ter izvedene delavnice na temo Možnosti aktivnega življenjskega sloga za manj demence,
 • izvedba 4 izobraževalnih delavnic na temo Razvoj podjetniških dejavnosti glede na potrebe prihodnosti,
 • vzpostavljena 1 neformalna mreža za socialno aktivacijo in varovanje okolja.

Vrednost projekta: 19.901,30 €
Odobrena CLLD sredstva: 16.766,51 €


RAZISKUJEMO OBDOBJE 18. STOLETJA V OBSOTELJU IN NA KOZJANSKEM, SE UČIMO IN USTVARJAMO NOVE PRODUKT

Prijavitelj: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Partnerji: Kip vizija d.o.o.

Izhodišče projekta predstavlja dejstvo, da imamo na območju veliko pomembnih baročnih sakralnih spomenikov. Prvi problem, na katerega naletimo, sta premajhna osveščenost o pomembnosti teh spomenikov in premalo znanja o njih. Lokalne skupnosti, različne družbene iniciative in posamezniki so se leta trudili ohraniti te spomenike v čim boljšem stanju, zdaj pa smo prišli do točke, ko so spomeniki v fizičnem smislu v razmeroma dobrem stanju, prebivalci pa imajo premalo znanja in prenizko zavest o tem, zakaj bi jih bilo sploh smiselno ohranjati. To je razlog, da bomo v sklopu ene od aktivnosti podrobneje razčlenili propadanje in nato postopek obnove in način varovanja oz. ohranjanja lesenih polihromiranih plastik iz kapel šmarske Kalvarije. Vse to bomo izdali tudi v knjižni obliki, da bo ostalo prihajajočim rodovom.

Poleg ohranjene dediščine pa je na našem območju še močno navzoča nesnovna dediščina, vezana na romarske običaje, ki prav tako predstavlja potencial za razvoj novih produktov. Na osnovi poznavanja romarskih zgodb in običajev se bodo udeleženci v kulinaričnih delavnicah seznanjali z vključevanjem slive (gre za sadež, ki zori ravno v obdobju množičnih romanj v naših krajih, ob katerem so se spletale različne šale in pripovedi. Ob tem pa ne gre spregledati dejstva, da se je v letih lakote sliva, ki je zorela ob poti, marsikateremu romarju ponujala kot vir potešitve lakote) v pripravo hrane in izbrali najboljše recepte za pripravo slivove marmelade ter jo ponudili kot del romarske malice.

Rezultati projekta:

 • dve publikaciji o kulturni dediščini,
 • novi programi in delavnice za obiskovalce.

Vrednost projekta: 11.577,03 €
Odobrena CLLD sredstva: 9.154,48 €


NADGRADNJA PODJETNIŠKE IN ŽIVLJENJSKE KOMPETENCE ZA USPEŠNO PODJETNIŠKO POT 

Prijavitelj: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Partnerji: Prah d.o.o., Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah, Mladinski svet občine Rogaška Slatina

V projektnih občinah je podjetništvo še vedno premalo razvito, predvsem zaradi pomanjkanja znanja in finančnih virov. Podjetniki so zaradi prehitrega in nezdravega življenjskega sloga pod stresom in obremenitvami, ki na dolgi rok predstavlja tudi stres mlajšim generacijam, da se ne odločijo za samostojno podjetniško pot. Pomemben dejavnik socialne kvalitete regije predstavlja tudi zdravje v osebnem in poslovnem življenju, kar za podjetnike pomeni, da če so zdravi, imajo tudi višjo delovno storilnost.

Namen projekta je dvigniti raven znanja lokalnega prebivalstva s področja podjetništva in zdravega življenjskega sloga ter omogočiti potencialnim podjetnikom nestresen vstop v podjetništvo.

Rezultati projekta:

 • oblikovani izobraževalni moduli,
 • zaključni dogodek.

Vrednost projekta: 33.077,02 €
Odobrena CLLD sredstva: 27.028,09 €


MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

Prijavitelj: OKP d.o.o.
Partnerji: CPU d.o.o., so.p., PE CPU Rogaška Slatina

Namen je izvajanje aktivnosti medgeneracijskega okoljskega ozaveščanja za ohranjanja biotske raznovrstnosti in varovanja okolja ter ozaveščenosti prebivalstva na območju LAS o pomenu ohranjanja kulturne krajine, zmanjševanju onesnaževanja okolja oz. obremenjevanju okolja z negativnimi dejavniki, kot je nepravilno ravnanje z odpadki. V ta namen bomo izvajali aktivnosti animacije skupaj s partnerji ter realizirali manjšo naložbo v izboljšanje ravnanja z odpadki in s tem povečanja okoljske učinkovitosti in rabe virov. Projekt bo v okviru ukrepa za spodbujanje novih oblik »zelene« ponudbe območja z aktivnostmi omogočal in vodil k razmišljanju o varovanju okolja z uporabo »zeleno podporne infrastrukture«.

Rezultati projekta:

 • medgeneracijske delavnice na območju LAS,
 • izvedenih 12 DIY (do –it – yourself) prikazov ponovne uporabe kosovnih odpadkov,
 • nabavljenih 2.000 kom identifikacijskih čipov za povečanje sledljivosti pravilnega ločenega zbiranja odpadkov,
 • izvedeni animacijski prikazi pobiranja odpadkov na območju LAS,
 • izvedene motivacijske delavnice z predstavitvijo osebnih zgodb uspešnih podjetnic/kov na območju LAS.

Vrednost projekta: 39.605,48 €
Odobrena CLLD sredstva: 29.790,95 €

POVEZAVA do video gradiva.