Tukaj najdete opise operacij, ki jih je LAS Obsotelje in Kozjansko potrdil v objavljenih javnih pozivih za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP in ESRR.