Spodaj najdete opis odobrenih operacij na 2. JP ESRR

ZELENO DOŽIVETJE

Prijavitelj: Zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec
Partnerji: Občina Rogatec, VoMed d.o.o., Društvo upokojencev Rogatec

Projekt omogoča razvoj dodatne, zelene in okolju prijazne ponudbe območja Obsotelja in Kozjanskega. Vzpostavil se bo inovativen pristop pri trženju vsebin in izvedbi obstoječih in novih programov, z vključitvijo brezplačnega prevoza zdraviliških gostov na območje Rogatca, z uporabo vozila na električni pogon. Prav tako se bo v naselju Rogatec postavilo spremljajočo infrastrukturo: polnilnico za električna vozila in pametno solarno klopco, s čimer bo območje prijaznejše za izletnike z električnimi vozili. Z izvedbo aktivnosti se bo povezalo urbana središča, zagotovljena bo promocija ponudbe v zdraviliških središčih (roll up stojala, LCD oglaševanje, video predstavitev), izoblikovali se bodo novi programi (program jezdenja za seniorje) in izoblikovalo medgeneracijsko partnerstvo, katero bo prav tako imelo v uporabi električni avtomobil, za pomoč starejšim z zagotovitvijo brezplačnega prevoza do urbanih središč na območju LAS, do trgovine, banke, pošte, sodišča …

Rezultati projekta:

 • nakup električnega vozila, solarne klopce, postavitev polnilnice za električne avtomobile,
 • Oblikovanje programa jezdenja in pilotna izvedba,
 • predstavitev povezane turistične ponudbe novinarjem ter v zdravilišču v Rogaški Slatini in Podčetrtku,
 • izdelava zgibanke »Jezdenje za seniorje«,
 • video predstavitev lokalne ponudbe in novih programov,
 • promocijski material.

Vrednost projekta: 69.197,32 €
Odobrena CLLD sredstva: 46.724,14 €


LOKALNO JE IN

Prijavitelj: Občina Rogatec
Partnerji: Zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec; Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah; PROMARK, Zinka Kobula Kamenšek s.p.; Jadralno padalski klub Donačka gora

Skozi projektne aktivnosti se bo izoblikovala »inovativna mreža« rokodelcev Obsotelja in Kozjanskega, katerih ponudba se bo tržila povezano. Izdelal se bo katalog rokodelskih izdelkov Obsotelja in Kozjanskega in e-katalog, predstavitveni video in nadgradila spletna stran E-Lodn, preko katere se prodajajo rokodelski izdelki. Izdelala se bo tudi inovativna, prodajna spletna stran, ki bo vsebovala že oblikovane programe, doživetja, ponudnike in njihovo ponudbo ter e- trgovino, ki bo povezana z e-Lodnom. Skozi projektne aktivnosti se bo izoblikoval nov program v sklopu ponudbe muzeja na prostem, vezan na jadralno padalstvo. V sklopu muzeja na prostem se bo postavilo razgledišče in uredilo poti, kar bo predstavljalo dodaten turistično zanimiv produkt, ki bo pritegnil večje število turistov, potencialnih kupcev lokalnih izdelkov in storitev, na lokalno območje.

Rezultati projekta:

 • izvedene rokodelske predstavitve/delavnice,
 • izdelan katalog poslovnih daril in e-katalog,
 • izdelan predstavitveni video na temo rokodelstva,
 • izdelana nova spletna stran in spletna trgovina, povezana s prenovljeno spletno trgovino E-Lodn,
 • urejeno razgledišče z vremensko postajo in urejene poti v sklopu muzeja na prostem,
 • razvit nov turistični program v sodelovanju z Jadralno padalskim klubom Donačka gora.

Vrednost projekta: 74.945,19 €
Odobrena CLLD sredstva: 50.000,00 €

Izvedba spletne strani: https://visitsmarje.si/
 POVEZAVA do e-kataloga poslovnih daril.
Predstavitveni VIDEO rokodelske tradicije. 


BIL BI PRIVATNIK

Prijavitelj: Prah d.o.o.
Partnerji: Ljudska univerza Rogaška Slatina, Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah

Namen projekta je spodbujati podjetniško in podjetno razmišljanje med mladimi. S pomočjo izobraževalnih delavnic bodo osveščali, motivirali in spodbujali podjetniško razmišljanje in podjetniško pot, predvsem pri šoloobveznih otrocih, delavnice bodo namenjene tudi mladim brezposelnim. V osnovnih šolah bodo vzpostavili podporno okolje, ki bo mladim dalo priložnost za spoznavanje razsežnosti podjetništva tudi izven meja Slovenije. S primeri dobrih praks (preko video konferenc, obiska podjetniškega inkubatorja), bodo mladi odkrivali svoj potencial ter pokazali, kako lahko z dobro idejo postanejo zelo uspešni na področju, ki jih veseli.

Vrednost projekta: 24.652,50 €
Odobrena CLLD sredstva: 19.304,00 €