Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je odobrila prvih pet operacij, ki so bile izbrane na 3. javnem pozivu za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada (EKSRP). Operacije so bile potrjene v celoti.

Potrjene operacije so:

  • Aktivacija Obsotelja (prijavitelj Občina Rogaška Slatina): aktivnosti operacije so usmerjene v zagotavljanje pogojev za nadaljnje obratovanje Smučišča Janina, »energetsko prijazno« ureditev javne športno-rekreacijske infrastrukture v Kostrivnici in delavnice za medgeneracijsko povezovanje;
  • Ureditev površin za igro, druženje in sprostitev (prijavitelj Občina Kozje): obnova in modernizacija obstoječih otroških igrišč z dodatnimi napravami za ostale starostne skupine, namestitev ruskih kegljišč za namen rekreacije starejših, vzpostavitev knjigobežnic ter spremljajoče aktivnosti, ki prispevajo k višji kakovosti življenja na podeželju;
  • Olje za čistejše okolje (prijavitelj OKP d.o.o.): rezultati in učinki projekta bodo nabavljene in postavljene ulične zbirne posode (7 posod), nabavljene in razdeljene male zbirne posodice (5.800 posodic), izdelava platojev za postavitev uličnih zbirnih posod,  nabavljena oprema za zbiranje odpadnega jedilnega olja ter izobraževalne in animacijske aktivnosti na osnovnih šolah in za ostale ranljive skupine;
  • Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja (prijavitelj Kozjanski park): vzpostavljena bo Gobarska učna pot na območju občine Podčetrtek, izdelana razstava gob na gradu Podsreda ter izvedene izobraževalne delavnice za različne ciljne skupine;
  • Stopimo na pot podjetništva, izkušeni neizkušenim! (prijavitelj Zavod Učenjak): v okviru operacije bodo oblikovali podjetniški krožek za mlade, ki ga bodo izvedli na lokalnih šolah ter delavnice za druge ranljive skupine. V okviru delavnic bodo udeleženci spoznali primere dobrih praks podjetnikov, sodelovali bodo z uspešnimi podjetniki, ki bodo udeležencem pomagali pri kreiranju in aktiviranju lastne podjetniške ideje.

Skupna vrednost zaprošenih CLLD sredstev zgoraj naštetih operacij je 257.250,22 €. V okviru operacij se bodo aktivnosti pričele izvajati že v letošnjem letu, mi pa se veselimo novi vsebin na območju.