Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec leta 2018 odobrila 4 nove operacije, ki so bile izbrane na 2. javnem pozivu za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada (EKSRP).
Potrjene operacije so:
– Popotnikom prijazna turistična destinacija (prijavitelj Občina Rogaška Slatina),
– Ureditev Emine tematske poti (prijavitelj Občina Podčetrtek),
– Vaš drugi dom (prijavitelj Ljudska univerza Rogaška Slatina),
– Nadgradnja znanj in povezovanje kot izhodišče za razvoj novih produktov (prijavitelj Kip vizija d.o.o.).
Skupna vrednost zgoraj naštetih operacij je 283.802,78 €.