Navodila za poročanje operacij sofinanciranih iz sklada ESRR

 

2. javni poziv, februar 2019

Dokumentacija za poročanje na LAS:

NAVODILA CLLD 19.2 in 19.3 – junij 2020

KRATKA NAVODILA za pripravo poročila za operacije sklada ESRR_junij 2020

Navodila OU za komuniciranje vsebin v okviru EKP 2014-2020

Navodila komuniciranje ESRR-junij 2020 povzeto po Navodilih OU EKP 2014-2020-junij 2020

Poročilo o napredku operacij sklada ESRR_junij 2020

Stroškovnik za poročilo o napredku operacije ESRR_junij 2020

Lista prisotnosti za izvedbo aktivnosti na operaciji

Zaznamek o preverjanju cen na trgu_junij 2020

Priloge za poročanje po oddaji ZZI, po zaključku operacije

Priloga 2 – Končno poročilo

Priloga 3 – Letno poročilo

Priloga 4 – Poročilo ob zaključku spremljanja operacije

Logotipi:

 

1.javni poziv. maj 2018
Dokumentacija za poročanje na LAS:

NAVODILA_CLLD_19.2_in_19.3_maj_2018

KOMUNICIRANJE VSEBIN EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

KRATKA NAVODILA ZA PRIPRAVO POROČILA ZA OPERACIJE SKLAD ESRR

ČASOVNICA

PODPISNA LISTA – izvedba aktivnosti na operaciji

POROČILO O NAPREDKU_ESRR

Priloga_zaznamek_o_preverjanju_cen_na_trgu

STROŠKOVNIK POROČILO_ESRR

 

Priloge za poročanje po oddaji ZZI, po zaključku operacije

Logotipi: