Navodila za poročanje operacij sofinanciranih iz sklada ESRR – 3. javni poziv 

Dokumentacija za poročanje na LAS:

NAVODILA CLLD 19.2 in 19.3 – julij 2022

KRATKA NAVODILA za pripravo poročila o izvedbi projekta sklada ESRR_julij 2022

Navodila OU o upravičenih stroških EKP 2014-2020 – julij 2022

Navodila OU za komuniciranje vsebin v okviru EKP 2014-2020 – julij 2022

Poročilo o izvedbi projekta sklada ESRR_julij 2022

Časovnica ESRR za poročanje dela

Priloga 1 k časovnicam – poročilo o delu MGRT julij 2022

Stroškovnik za poročilo o izvedbi projekta ESRR_julij 2022

Lista prisotnosti za izvedbo aktivnosti na operaciji

Zaznamek o preverjanju cen na trgu_julij 2022

Priloge za poročanje po oddaji ZZI, po zaključku operacije

Priloga 2 – Končno poročilo

Priloga 3 – Letno poročilo

Priloga 4 – Poročilo ob zaključku spremljanja operacije

Logotipi: