Navodila za poročanje operacij sofinanciranih iz sklada ESRR

Dokumentacija za poročanje na LAS:

NAVODILA CLLD 19.2 in 19.3 – junij 2020

KRATKA NAVODILA za pripravo poročila za operacije sklada ESRR_junij 2020

Navodila OU za komuniciranje vsebin v okviru EKP 2014-2020

Navodila komuniciranje ESRR-junij 2020 povzeto po Navodilih OU EKP 2014-2020-junij 2020

Poročilo o napredku operacij sklada ESRR_junij 2020

Časovnica

Stroškovnik za poročilo o napredku operacije ESRR_junij 2020

Lista prisotnosti za izvedbo aktivnosti na operaciji

Zaznamek o preverjanju cen na trgu_junij 2020

Priloge za poročanje po oddaji ZZI, po zaključku operacije

Priloga 2 – Končno poročilo

Priloga 3 – Letno poročilo

Priloga 4 – Poročilo ob zaključku spremljanja operacije

Logotipi: