Obrazci za poročanje za operacije, odobrene na 1. javnem pozivu LAS Obsotelje in Kozjansko

Pogodba o sodelovanju v operaciji med partnerji

Prispevek v naravi (izjava in časovnica).docx

Časovnica – obračun stroškov dela na projektu

Delavnica za poročanje, 28. 5. 2018

Navodila izvajalcem operacij za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD – LAS Obsotelje in Kozjansko – 1JP

Poročilo o napredku operacije za LAS – EKSRP

Podpisna lista-v skladu z novo uredbo (uporabiti za aktivnosti od 1. 6. 2018 dalje)

Zbirni obrazec stroškov

Logotipi za označevanje (podrobneje o označevanju na povezavi: