LAS Obsotelje in Kozjansko je objavila 3. javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP.

VEČ: razpisna dokumentacija (POVEZAVA).

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij je Lokalni akcijski skupini Obsotelje in Kozjansko dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Razpoložljiva sredstva in stopnja sofinanciranja: Višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 607.280,16 eurov. Operacije lahko pridobijo sofinanciranje 85 % upravičenih stroškov s podporo sklada EKSRP.

Rok za oddajo vlog: 20. 3. 2020.

Informacije o javnem pozivu: vsak delovni dan med 9. in 12. uro:
• osebno po predhodnem dogovoru na sedežu LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah,
• po telefonu: 03/81-71-860,
• po e-pošti: info.lasok@gmail.com,
• kontaktni osebi: Sabina Kampuš in Katja Romih.

 

O B V E S T I L O
UKREPI ZARADI KORONAVIRUSA (COVID-19)

Spoštovane stranke,
obveščamo vas, da zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo tveganja prenosa COVID-19, od današnjega dne do preklica na Razvojni agenciji Sotla ni uradnih ur.
V tem času smo dosegljivi preko drugih komunikacijskih kanalov:
– telefon: 03 817 18 60,
– mobilna številka: 041 724 110,
– e-pošta: rasotla@siol.net.
Hvala za razumevanje.