Člani LAS Obsotelje in Kozjansko so na 5. redni seji Skupščine LAS, ki je potekala 28.09.2017 izvolili nove predstavnike Organa upravljanja LAS in Nadzornega organa za mandatno obdobje 2017-2019. Za predsednika LAS in hkrati predsednika Organa upravljanja LAS je bil izvoljen g. David Stupica, za podpredsednico pa ga. Urška Plevnik, oba sta funkcijo opravljala že v prejšnjem mandatu.

Vsem izvoljenim želimo uspešno delo.