V okviru projekta »Ureditev površin za igro, druženje in sprostitev«, akronim »Dobimo se na igrišču«, nastaja že drugo igrišče, in sicer v Podsredi. Prijavitelj Občina Kozje skupaj s projektnimi partnerji že aktivno izvaja načrtovane aktivnosti in uresničuje zastavljene cilje.

Projekt spodbuja aktiven življenjski slog z izvedbo naložbe v obnovo in modernizacijo obstoječih otroških igrišč z dodatnimi napravami za vse starostne skupine; namestitev ruskih kegljišč za namen rekreacije starejših ter v vzpostavitev »knjigobežnic«.

S spremljevalnimi aktivnostmi, pa bodo projektni partnerji krepili še zavedanje lokalnega prebivalstva o višji kakovosti življenja, zdravem in aktivnem življenjskem slogu, rekreaciji, športnem udejstvovanju in druženju med različnimi ciljnimi skupinami.

Projekt je bil potrjen v okviru 3. javnega poziva sklada EKSRP in bo sofinanciran s sredstvi CLLD.

Veselimo se novih pridobitev na območju LAS Obsotelje in Kozjansko: