Vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko (RA Sotla) je v sredo, 25. 9. 2019, izvedel redno sejo Skupščine, na kateri se je potrdilo nove člane v organe LAS za mandatno obdobje 2019-2021. To so bile druge volitve članov v organe LAS v programskem obdobju 2014-2020.
S tokratnimi volitvami je LAS pridobila novega predsednika LAS, ki je hkrati tudi predsednik in član Organa upravljanja, katerega vse skupaj sestavlja sedem članov. Prav tako pa je Skupščina potrdila še tri člane Nadzornega organa, kot je določeno v Pogodbi o ustanovitvi in delovanju LAS.
V nadaljevanju je Vodilni partner LAS prisotne seznanil še s ključnimi točkami dela LAS v prvi polovici letošnjega leta, med katere sodi:
– objavljen 2. javni poziv za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR),
– zaključena še ena operacija iz 1. javnega poziva sklada ESRR prijavitelja Občina Rogaška Slatina (»Urbano Obsotelje«),
– 4 zaključene operacije iz 1. in 2. javnega poziva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter 4 operacije, ki so pričele z aktivnostmi v tem letu,
– obvestilo o dodatnih sredstvih za izvajanje operacij (podukrep 19.2) iz naslova uspešnosti izvajanja ciljev v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko,
– izvajanje aktivnosti v okviru dveh operacij sodelovanja »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem« in »Pametne vasi« ter
– napoved ekskurzije LAS z namenom ogleda dobrih praks pri LAS Od Pohorja do Bohorja.

Sledile so čestitke članov LAS novo izvoljenim članom organov LAS za naslednje mandatno obdobje ter sproščeno druženje ob pogostitvi.