V letu 2021 se je zaključilo devet projektov LAS, s tem pa je območje pridobilo kar nekaj novosti, ki dvigajo kvaliteto življenja na podeželju in v urbanih središčih našega LAS.

»Center za promocijo vin, kulture in turizma«, prijavitelj Občina Podčetrtek, 100.000,00 € nepovratnih CLLD sredstev.
Rezultati:

 • obnovljeno gospodarsko poslopje Banovina na Virštanju;
 • vzpostavljena spletna stran za prodajo lokalnih vin (https://www.virstanj.com).

  ——————————————————————————————-

»Olje za čistejše okolje«, prijavitelj OKP d.o.o., 27.959,22 € nepovratnih CLLD sredstev.
Rezultati:

 • postavljene zbirne posode za odpadno jedilno olje;
 • razdeljene posodice za zbiranje odpadnega olja po gospodinjstvih občine Rogaška Slatina.

  ——————————————————————————————-

»Krajinska ureditev okolice ribnikov Šmarje pri Jelšah«, prijavitelj Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, 23.376,33 € nepovratnih CLLD sredstev.
Rezultati:

 • urejena pešpot okoli ribnikov z urbano opremo in piknik prostor;
 • turistična produkta za spodbujanje zelenega in doživljajskega turizma ter »zdravo« ribjo kulinariko.

  ——————————————————————————————-

»Aktivacija Obsotelja«, prijavitelj Občina Rogaška Slatina, 100.000,00 € nepovratnih CLLD sredstev.
Rezultati:

 • urejen javni športno-rekreacijski park Kostrivnica;
 • kupljen snežni top za smuščišče Janina.

  ——————————————————————————————-

»Ureditev površin za igro, druženje in sprostitev«, prijavitelj Občina Kozje, 99.998,52 € nepovratnih CLLD sredstev.
Rezultati:

 • obnovljena igrišča na prostem;
 • postavljena ruska kegljišča in kjigobežnice na območju občine Kozje.

  ——————————————————————————————-

»Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja«, prijavitelj JZ Kozjanski park, 8.775,78 € nepovratnih CLLD sredstev.
Rezultati:

 • urejena stalna razstava o gobah na gradu Podsreda;
 • vzpostavljena učna pot in izdelana zloženka.


——————————————————————————————-

»Lokalno je in«, prijavitelj Občina Rogatec, 50.000,00 € nepovratnih CLLD sredstev.
Rezultati:

 • urejeno razgledišče z vremensko postajo in urejene poti nad Muzejem na prostem;
 • (https://visitsmarje.si) in spletna trgovina, povezana s prenovljeno spletno trgovino E-Lodn.

  ——————————————————————————————-

»Zeleno doživetje«, prijavitelj Zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, 46.724,14 € nepovratnih CLLD sredstev.
Rezultati:

 • nakup električnega vozila, solarne klopce ter postavitev polnilnice za električne avtomobile;
 • izdelana zgibanka »Jezdenje za seniorje«.

  ——————————————————————————————-

»Bil bi privatnik«, prijavitelj Prah d.o.o., 18.193,69 € nepovratnih CLLD sredstev.
Rezultati:

 • vzpostavljena izobraževalna modula za osnovno in srednješolce na temo podjetništva.

 

Vabljeni na potep po Obsotelju in Kozjanskem ter obisku novih pridobitev na območju. Dajejo nam priložnost za kvalitetno preživet prosti čas in krepitev medgeneracijskega druženja.