Kot smo vas že obveščali, je LAS Obsotelje in Kozjansko eden od petih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. V petek, 1.12.2017 smo dobili odločbo, s katero so potrdili naš predlog. LAS bo tako v letu 2018 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je spodbujanje prehranske samooskrbe.

VKLJUČENI PARTNERJI:

  1. TOTI LAS, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (nosilec operacije)
  2. LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
  3. LAS Lastovica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
  4. LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
  5. LAS Dobro za nas, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica

Ozadje :

Slovenija se še vedno sooča z nizko stopnjo prehranske samooskrbe in ne izkorišča svojih potencialov na področju potrošnje kmetijsko-živilskih proizvodov lokalnega izvora. Večji dostop do lokalne hrane je ključnega pomena za večjo prehransko samostojnost, ohranjanje in razvoj kmetij, nova zelena delovna mesta, varovanje okolja ter skrb za zdravje ljudi.

Z usklajenim in aktivnim sodelovanjem LAS-ov iz dveh statističnih regij na ukrepu LAS sodelovanje bomo prispevali k dvigu stopnje prehranske samooskrbe.

Operacije »Jem drugače – jem domače!« je usklajen z usmeritvami nacionalne politike na področju spodbujanja kratkih verig in lokalne samooskrbe in je skladen z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« ter s Programom razvoja podeželja 2014-2020. Aktivnosti operacije zasledujejo tudi cilje potrjenih Strategij lokalnega razvoja.

Kljub temu, da se zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane v zadnjih letih povečuje, menimo, da še vedno velik del prebivalstva kakovostni hrani iz neposredne bližine ne posveča dovolj pozornosti. Slabo sodelovanje, pomanjkanje organiziranega nastopa na trgu ter slaba prepoznavnost ponudnikov ob vedno hitrejšem tempu življenja usmerja potrošnike v velike trgovske centre, kjer je poreklo in kakovost blaga drugotnega pomena. V zadnjem času smo priča intenzivnim promocijskim kampanjam trgovskih centrov, s katerimi želijo prepričati potrošnike, da je pri njih vse domače, pri čemer je še vedno velika večina njihovega blaga tujega porekla in pogosto slabše kakovosti. Posledično se zmanjšuje obisk lokalnih tržnic, kar negativno vpliva na prodajo lokalnih ponudnikov.

Dejstvo je, da se ponudniki srečujejo z velikimi spremembami na trgu, ki pa jim velika večina ne uspe slediti. Prepričani smo, da bomo z usklajenim in celovitim sodelovanjem vključenih LAS-ov in ključnih deležnikov prispevali k izboljšanju pogojev za prodajo lokalno pridelane hrane ter posredno vplivali na dvig lokalne samooskrbe in lokalne ekonomije. Vsak evro, porabljen lokalno, multiplikativno učinkuje na izboljšanje lokalne ekonomije ter vpliva na dvig standarda lokalnega prebivalstva.

 CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:

  1. Povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane,
  2. Povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu,
  3. Povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe,
  4. Dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva.

V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti:

Aktivnost 1.1: Dogodki osveščanja v vrtcih in osnovnih šolah 

Aktivnost 2.1: Izvedba izobraževalnih modulov in individualnega svetovanja (izobraževalni moduli bodo na področju 1. Oblikovanje vizualne podobe ponudnika; 2.Oblikovanje zgodbe; 3.Javno nastopanje), namenjeni bodo 10 zainteresiranim ponudnikom iz območja LAS, ki jih bomo izbrali s pomočjo javnega poziva. 

Aktivnost 3.1: Dogodki na lokalnih tržnicah ter ogledi dobrih praks

Aktivnost 3.2: Izdelava e-kataloga ponudnikov

Aktivnost 4.1: promocijske aktivnosti

Vas zanima kaj več? Bi se želeli aktivno vključiti? Pokličite nas na 03 / 817 18 67 ali pa nam pišite na anita.sotla@siol.net.