Kdo pravi, da je petek trinajstega nesrečen? Za nas se je začel odlično, z NOVIM ODOBRENIM PROJEKTOM.
Če se spomnite, smo vam pred časom sporočili, da smo na zadnji 6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, prijavili šest projektov in kar štiri od njih dobili potrjene. Informacijo popravljamo: potrjenih smo dobili pet projektov!
Danes smo namreč prejeli pozitivno odločbo za projekt Rad imam (r)eko, in sicer je bil ta po naši pritožbi ponovno ocenjen in je prejel maksimalno število točk, 100 točk s strani MKGP.
Veseli smo, da bomo skupaj s Kozjanskim parkom, LAS pri dobrih ljudeh, Občino Velika Polana ter partnerji s Sicilije, izvedli nadvse zanimiv projekt, ki bo prinesel nova turistična doživetja, spodbujal prodajo ekološko pridelane in predelane hrane ter omogočil izmenjavo dobrih praks in izkušenj med vključenimi območji LAS. Stalna razstava o reki Bistrici, ki bo dodaten turistični produkt na gradu Podsreda, bo največja naložba projekta na območju LAS Obsotelje in Kozjansko.