Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014-2020.

Upravičenci, ki izvajajo aktivnosti, za katere so upravičeni do podpore iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, kar pomeni, da so aktivnosti sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije, so namreč obvezani informiranja in obveščanja javnosti oz. označevanja aktivnosti z navajanjem vira sofinanciranja.

V navodilih so opredeljene odgovornosti upravičencev glede informiranja in obveščanja javnosti o dejavnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, tehnične značilnosti informiranja in obveščanja javnosti ter označevanje informacijskega in komunikacijskega gradiva.

Dostop do navodil:
http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/oznacevanje-aktivnosti