Veseli smo, da z uspešnim pristopom LEADER/CLLD na našem območju LAS Obsotelje in Kozjansko nadaljujemo tudi v obdobju 2021-2027, ki bo že tretje obdobje delovanja LAS.

Na seji Sveta županov območja Obsotelja in Kozjanskega je bil tako sprejet sklep, da je na območju vsekakor izkazan interes za oblikovanje lokalne akcijske skupine za izvajanje pristopa LEADER/CLLD tudi v programskem obdobju 2021-2027. Svet je sprejel sklep, da aktivnosti za novo obdobje izvaja in vodi Razvojna agencija Sotla kot vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko.