Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v ponedeljek, 16. 6. 2014, posredovalo uradni predlog Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 v formalno potrditev na Evropsko komisijo (EK). EK ima glede na zakonodajne okvire 3 mesece časa za odziv na posredovani predlog. MKO in EK si bosta prizadevali, da bo PRP 2014-2020 sprejet do konca letošnjega leta.

V tem dokumentu (pdf) si lahko preberete predlog PRP 2014-2020, ki je bil posredovan na EK.

 

program razvoja podeželja