Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu objavilo še en javni razpis: iz naslova podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 10 milijonov evrov.

Predmet podpore so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanje okolja:

  • nakup in postavitev mrež proti toči,
  • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
  • ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
  • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup in postavitev namakalne opreme in
  • nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek.

Nepovratna sredstva v višini 10 mio EUR se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev.

Več informacij TUKAJ.