Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je potrdilo vse 4 operacije izbrane na 1. javnem pozivu za izbor operacij v letu 2017 za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Potrjene operacije so:
– Trajnostno mobilno Obsotelje (prijavitelj Občina Podčetrtek),
– Razvoj »zelenega« turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega (prijavitelj Občina Rogatec),
– Urbano Obsotelje (prijavitelj Občina Rogaška Slatina),
– Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih (prijavitelj Občina Kozje).

 

Več  o operacijah najdete v podrobnejših opisih odobrenih operacij.