Evropski strukturni in investicijski sklad že peto leto zapored predstavlja dobre zgodbe, ki jih v Sloveniji pišemo s pomočjo evropskih sredstev. Te so se v preteklih letih na zabaven in zanimiv način predstavile že na več kot 100 dogodkih po vsej Sloveniji.
Območje Obsotelja in Kozjanskega letos v glasovanju sodeluje z dvema projektoma, in sicer: SPOT Svetovanje Savinjska (sofinanciran s sredstvi ESRR) v katerem sodeluje Razvojna agencija Sotla in ZKTR Rogatec s projektom Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega – Včeraj, danes, za jutri, sofinanciran s sredstvi EKSRP.
Več informacij na KLIK