Danes vam predstavljamo aktivnosti četrtega on petih projektov sodelovanja LAS, in sicer  projekt “MANJ JE VEČ”.

Projekt ˝Manj je več˝, celostno zaokrožuje zahteve in pobude »Strategije od vil do vilic«. Začne pri vilah, kjer se operacija ukvarja s prilagoditvijo kmetijske proizvodnje podnebnim spremembam ter izboljšanju strukture tal, kar posledično spodbudi možnost večje adsorpcije vode v tleh  ter zmanjšuje škodo zaradi suše. To dosežemo s primerno obdelavo tal, ki spodbuja nastajanje humusa v tleh s pomočjo vezave CO2 iz zraka v tla (projekt vsebinsko tako nadgrajuje tudi predhodni projekt Humusprojekt, v katerem sodeluje tudi naš LAS in RA Sotla). Temu sledi proizvodnja hrane, tako ekološke kot tudi konvencionalne, posledično ob bogato obloženih miz prihaja do ostankov hrane, ki jih zaradi obilja velikokrat zavržemo. Tu nastopi naš naslednji izziv v okviru operacije, kako spodbuditi prebivalstvo vključenega območja, da se ne zavrže toliko hrane, da jo lahko pripravimo v okusne nove obroke. V ta namen bomo izvedli delavnice z ranljivimi skupinami ter z njihovo pomočjo pripravili okusne recepte za tako imenovano »reuse« hrano. Skupaj s partnerjem Plastika Skaza d.o.o. smo prišli do ideje, da bi s skupno akcijo zbiranja odpadne plastike in izobraževanji pokazali otrokom in posledično lokalnemu prebivalstvu, da se z recikliranjem lahko naredi marsikaj. Z njihovo pomočjo ter raziskovanjem podjetja Plastika Skaza d.o.o. bomo iz odpadnega materiala izdelali cca. 25 kosov kompostnikov  – »limited edition«. Vključene šole bodo te kompostnike prejele, preko izobraževanja pa so bodo otroci poučili o organskih odpadkih in kompostiranju. Del kompostnikov bo namenjenih za testno skupino, s pomočjo katere bodo tudi pripravljene smernice za zmanjšanje količin odpadne hrane v gospodinjstvih.

Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko predvidevamo: nakup sejalnice za humus/kompost (OKP Rogaška Slatina), nadgraditev sistema certificiranja deleža humusa v tleh, izdelati analizo odpadne hrane na območju, zbirati odpadno plastiko v osnovnih šolah (OŠ Podčetrtek in OŠ Šmarje pri Jelšah), izmenjavo ponudnikov ekološke hrane na različnih dogodkih, ogled primerov dobrih praks v tujini (Irska), prav tako pa bomo sodelovali v skupnih trženjskih in promocijskih aktivnostih.

Partnerji: LAS Bogastvo podeželja, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Ovtar Slovenskih goric, LAS s CILjem, LAS Obsotelje in Kozjansko, LEADER Partnerstvo okrožja Kilkenny (Irska).

Upravičenci na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko: RA Sotla, OKP Rogaška Slatina, d. o. o., Kozjanski park.