Danes je v Idriji potekal koordinacijski sestanek projekta Manj je več (podukrep 19.3). Partnerji smo pregledali projektne aktivnosti in načrtovali aktivnosti ob koncu druge faze in začetku tretje.
Več o projektu: Projekt “Manj je več” naslavlja več nivojev skrbi za okolje, varovanja okolja, zmanjševanja in ponovne rabe plastičnih odpadkov, prilagoditve kmetijstva podnebnim spremembam, zagotavljanje trajnostne proizvodnje hrane, prehranske varnosti, trajnostne predelave hrane in trajnostne porabe hrane, zmanjšanje količine zavržene hrane.
V projekt je vključenih 5 slovenskih LAS-ov:
  • LAS Obsotelje in Kozjansko,
  • LAS Bogastvo podeželja ob Dravi v Slovenskih goricah,
  • LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline,
  • LAS Ovtar Slovenskih goric,
  • LAS s CILjem,
  • Kilkenny LEADER Partnership (LAS iz Irske).