V oddaji Od setve do žetve je bil 1. maja 2022 predstavljen instrument izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – CLLD. Slišali smo, kakšno sled so izvedeni projekti ob izteku programskega obdobja pustili v lokalnem okolju. Za celoten sklad je bilo namenjenih okrog 110 milijonov evrov. CLLD se sofinancira s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP, Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR.

Predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja Roman Medved je v oddaji povedal, da je društvo mreža lokalnih akcijskih skupin. LAS-i se lotevajo zelo različnih projektov, hkrati pa je to edini program, kjer območje samo pove, kaj potrebuje in za to pridobi sredstva. Društvo in posamezni LAS-i so tudi člani Evropskega združenja lokalnih akcijskih skupin – v evropski skupnosti je več kot 3000 LAS-ov.

Alina Cunk Perklič, odgovorna za pristop CLLD na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: “Vsekakor je pristop LEADER tisti pristop, ki najbolj efektivno naslavlja izzive podeželskih skupnosti in jih tudi najučinkoviteje rešuje. Največji učinki se kažejo preko manjših projektov, v sodelovanju in povezovanju med različnimi razvojnimi deležniki na terenu. Najbolj pomembno je, da se vključujejo mladi in tisti, ki želijo svojemu kraju prinesti neko dodano vrednost.”

Dr. Robert Drobnič, v. d. direktorja Direktorata za regionalni razvoj, je dejal, da je iz vidika Ministrstva za gospodarski razvoj najpomembnejše ustvarjanje delovnih mest, varstvo okolja in ohranjanje narave ter vključevanje ranljivih skupin s posebnim poudarkom na mladih. Na področju, ki ga pokriva ministrstvo, je najbolj aktivnih devet LAS-ov.

Preliminarni izračuni kažejo, da bodo sredstva za CLLD ostala na enaki višini. MKGP z Lokalnimi akcijskim skupinami sodeluje in jih poziva k pripravi novih strategij – nov javni poziv bo predvidoma objavljen jeseni letošnjega leta. MKGP tudi poziva k vključevanju kmetov v LAS-e oziroma spodbuja lokalne akcijske skupine k vključevanju kmetov v svoje vrste z namenom, da se izvajajo projekti s ciljem ohranjanja kmetijstva na območju LAS.

Posnetek oddaje lahko poslušate TUKAJ.