Vse mlade na območju LAS pozivamo k udeležbi na mednarodni dogodek LEADER forum mladih, ki se osredotoča na sodelovanje mladih pri izvajanju ukrepa LEADER v evropskem merilu.

Forum bo potekal v Vierumäkiju na Finskem od 11. do 13. junija 2024 in je namenjen:

  • mladim, ki so aktivno vključeni v LEADER npr. vodje/zaposleni LAS, članom upravnega odbora LAS, upravičencem LEADER;
  • mladim, ki se ukvarjajo z razvojem lokalne skupnosti;
  • mladim osebam, ki predstavljajo mladinsko organizacijo na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni (npr. nacionalne organizacije podeželske mladine, parlamenti ali lokalni sveti).

Vse o dogodku lahko najdete na strani dogodka: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/events/young-leader-forum_en .

Zainteresirani izpolnite do 5. aprila spletni obrazec: https://form.jotform.com/240593111240342 .