V petek, 29. 1. 2021, smo se udeležili prvega spletnega sestanka Medresorske delovne skupine CLLD 2021-2027 na temo Pripravljalna podpora in tranzicijsko obdobje za sklad EKSRP ter Pogoji za oblikovanje LAS. Namen tega in vseh nadaljnjih srečanj je skupna priprava ustreznih podlag za zagotovitev čimprejšnjega začetka in učinkovitega izvajanja CLLD v novem programskem obdobju. 

Srečanja so se udeležili predstavniki vseh 37 LAS-ov, saj sta bili ključni temi srečanja pripravljalna podpora in pogoji za oblikovanje LAS v programskem obdobju 2021-2027. Predlagane predloge omenjenih tematik je MDS CLLD 2021-2027 pripravila na osnovi predlogov terena, ki so bili podani na različnih delavnicah organov upravljanja z LAS-i, od leta 2018 naprej, ter na podlagi predlogov, ki so jih LAS-i že predhodno poslali po elektronski pošti.

Vodja MDS CLLD 2021-2027 je podala informacijo, da bo pripravljalna podpora predvidoma za vse LAS-e, na osnovi Uredbe 2020/2220/EU, ki podaljšuje programsko obdobje EKSRP za 2 leti, izplačana iz EKSRP sredstev. Predstavljena sta bila način izračuna višine ter način deljenega plačila pripravljalne podpore.

V nadaljevanju se je razprava dotaknila spremenjenih pogojev območja LAS: dvig minimalnega števila prebivalcev iz 10.000 na 15.000 ter minimalni obseg 3 sosednjih občin. V primeru upoštevanja kot samostojnih pogojev, bi prvi vplival na en obstoječi LAS, medtem ko drugi na dva obstoječa LAS-a. Izpostavilo se je tudi vprašanje načina razmejitve LAS med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo, saj se območje 3 LAS-ov ne sklada s to razmejitvijo.

V prvi polovici leta 2021 sta predvideni še vsaj dve srečanji MDS CLLD 2021-2027 z vsemi LAS-i. Srečanje v marcu bo fokusirano na možne poenostavljene oblike stroškov pri izvajanju pristopa CLLD (poenostavljenje oblike stroškov pri izvajanju projektov ter poenostavljenje oblike stroškov za vodenje in animacijo). Na tretjem srečanju, ki je predvideno v aprilu, bo govora o poenostavitvah strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2021-2027.

Gradivo srečanja je na voljo TUKAJ.